Introductie

iPapyrus is graag uw ICT-partner in migratie of verbeter-projecten. iPapyrus richt zich op de ICT-infrastructuur producten van Microsoft, VMware en Citrix. De combinatie van deze producten levert functionele oplossingen op die stabiel, schaalbaar en beheerbaar zijn. iPapyrus streeft onderstaande kenmerken na.

Samenwerking

Samenwerking verhoogt niet alleen de arbeidsvreugde van alle partijen maar levert ook een beter eindresultaat op. Zowel de technische kwaliteit van de eindoplossing wordt door samenwerking beter maar ook zal het resultaat door de betrokkenen worden omarmd. Een oplossing die door iedereen wordt gedragen heeft een kans op succes.

Langdurige relaties

Langdurige relaties leiden tot een diepgaande kennisopbouw van klantomgevingen en situaties. Deze opbouw van kennis maakt het mogelijk dat projecten sneller kunnen worden uitgevoerd en er halverwege geen verrassingen optreden. De kennis van gewoontes, contracten, gebruikerswensen, functionele eisen, et cetera zijn vaak niet (volledig) gedocumenteerd en/of bij iedereen bekend. Door regelmatig contact te hebben zal deze kennis worden opgebouwd.

Documentatie

Documenteren van een ICT-inrichting is ook een verificatie van de inrichting. Tijdens het documenteren waarbij aandacht wordt gegeven aan toekomstige veranderingen, komen inconsistenties en ongelukkige naamgevingen naar voren. Bij voorkeur vindt documenteren dus plaats tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gevolgd door een redactionele slag.

Controle van de koerslijn

Gedurende een project willen omstandigheden nog wel eens veranderen. Ook kan voortschrijdend inzicht een nieuwe kijk op het project opleveren. Tijdens het uitvoeren van een project is het zeer zinvol regelmatig af te vragen of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd maar ook of de juiste werkzaamheden worden uitgevoerd.

Kennisoverdracht

Naast productkennis is het voor ICT-beheerders belangrijk te weten hoe de inpassing/inrichting van het product in hun omgeving is. Kennis delen is over het algemeen ook kennis vergaren waar alle partijen wel bij varen.